IDP, nou patrocinador de l’Associació Internacional per a l’Enginyeria i Recerca Hidroambiental

IDP, nou patrocinador de l’Associació Internacional per a l’Enginyeria i Recerca Hidroambiental

El Grup IDP s’associa a IAHR (Associació Internacional per a l’Enginyeria i Investigació Hidroambiental), una organització mundial independent d’enginyers i especialistes en aigua, fundada el 1935, que treballen en camps relacionats amb les ciències hidroambientals i la seva aplicació pràctica.

IAHR organitza una àmplia varietat d’activitats, incloent grups de treball, agenda de recerca, congressos, conferències especialitzades, cursos, revistes i monogràfics, així com la participació en programes internacionals com la UNESCO, l’OMM, el DIRDN, el GWP, el ICSU i la cooperació amb altres organitzacions internacionals relacionades amb l’aigua.

El Grup IDP participa com a patrocinador en l’associació amb l’objectiu de sumar sinergies, coneixements i experiències que permetin contribuir al desenvolupament sostenible, l’optimització de la gestió dels recursos hídrics i els processos industrials del sector.

Per ampliar informació:          IAHR