IDP inverteix en un nou equip d’escàner làser 3D per a l’aixecament de núvol de punts

IDP inverteix en un nou equip d’escàner làser 3D per a l’aixecament de núvol de punts

IDP ha adquirit un nou equip d’escaneig làser 3D per a millorar la qualitat i rapidesa en els processos de digitalització d’actius, ja siguin indústries, edificis o infraestructures.

L’escanejat làser, és ja avui dia, la tecnologia més adequada per a la tasca de produir, a un cost comercialment viable, una base precisa per al modelatge de l’entorn construït i ens ofereix els següents avantatges enfront d’altres tècniques de mesurament:

  • Rapidesa en la presa de dades el que permet estalviar diners i guanyar temps.
  • Precisió mil·limètrica en els mesuraments.
  • Qualitat i nivell de detall que proporciona informació amb un nivell únic.
  • Eficàcia en evitar realitzar mesuraments addicionals o de comprovació.
  • Versatilitat ja que es pot adaptar a tota mena de terrenys i major rang en l’horari de treball, al no veure’s afectat per la lluminositat.

En l’actualitat, l’escàner làser és un dels millors sistemes d’adquisició massiva de dades capaç de reproduir amb fidelitat la realitat i és el més efectiu per la seva rapidesa i alta precisió, convertint-se en una de les millors eines per a crear núvols de punts idònies per a la seva implementació en un entorn BIM i la posterior construcció del Digital Twin de l’actiu.