IDP ha estat adjudicatària de l’acord marc per a la contractació serveis de direcció d’obres d’edificació gestionades per BIMSA

IDP ha estat adjudicatària de l’acord marc per a la contractació serveis de direcció d’obres d’edificació gestionades per BIMSA

IDP ha estat adjudicatària de l’acord marc per a la contractació de serveis de direcció d’obres i treballs addicionals en obres d’edificació gestionades per Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. (BIM/SA), per a obres amb un valor estimat de contracte d’obres de fins a 2 milions d’euros, amb mesures de contractació pública sostenible.

BIM/SA té com a objectiu dur a terme accions urbanístiques d’infraestructures i dotació i concessió de serveis, inclosos d’edificació. Està vinculada a l’àrea d’ecologia, urbanisme i mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona com a instrument de gestió de la inversió d’infraestructures, urbanitzacions, equipaments i construccions úniques.

BIM/SA ha impulsat la licitació de l’acord marc per a la contractació de serveis de direcció d’obres i treballs addicionals amb l’objectiu d’habilitar a empreses i professionals amb experiència en espai públic. L’acord marc compta amb una dotació de 700.000 € a executar en un període d’un any i s’han acreditat 20 empreses que podran ser convidades a la contractació de projectes d’obra d’infraestructures.

IDP compta amb una àmplia experiència en la direcció i execució d’obres mitjançant tecnologia BIM, tant per al sector públic com privat, assegurant l’execució, els terminis, el cost, la qualitat en totes les fases del procés constructiu.