IDP finalitza la direcció d’obra del Polígon Industrial Sesrovires (Barcelona)

IDP finalitza la direcció d’obra del Polígon Industrial Sesrovires (Barcelona)

IDP ha finalitzat la direcció facultativa i la coordinació de seguretat i salut de les obres per a la urbanització de polígon industrial Sesrovies a Sant Esteve Sesrovies (Barcelona) desenvolupat íntegrament mitjançant la metodologia BIM (Building Information Modeling), que permeten aconseguir un coneixement i gestió global del projecte en totes les seves fases: redacció, execució, manteniment.

El polígon compta amb un total de 43,7 ha de sostre edificable i alberga grans implantacions per a ús logístic i industrial que contribueixen a la reindustrialització de la comarca.

Les obres definides en el projecte d’urbanització de polígon industrial Sesrovires presenten una sèrie de condicionants especials al tractar-se d’una re-urbanització en un sector consolidat pràcticament a el 100% des de fa anys i que han estat considerats per part dels agents de l’obra per aconseguir els següents objectius:

  • Control i optimització del cost d’urbanització.
  • Assegurament de la qualitat de les obres executades.
  • Compliment de la normativa mediambiental.
  • Compliment de la planificació establerta.
  • Minimitzar l’impacte de les obres en l’activitat industrial i logística del sector.

La proposta aplicada per IDP per assolir i garantir els objectius pel que fa a planificació, cost i qualitat, així com la identificació i valoració de l’aprofitament de les obres executades amb anterioritat segons el projecte de reparcel·lació, s’inclou en un Sistema Integrat de Gestió d’obra basat en la metodologia BIM mitjançant la qual transformem i digitalitzem els processos de construcció, integrant totes les dades a la plataforma de control, amb accés en temps real a les dades de l’obra.

Aquesta aproximació forma part de la proposta d’IDP de Digital Construction Management, que inclou aquesta metodologia BIM de gestió d’obres juntament amb un entorn de plataforma de CDE (Entorn Comú de Dades), Bessó Digital, Seguiment Projecte, Seguiment Pressupost i Iot (Sensors, càmeres, …) per a realitzar una gestió completament digital de les obres i instal·lacions, aconseguint així una millor i més eficient gestió d’obra i un as-built que reflecteix la realitat històrica de la instal·lació que resulta extremadament útil per a l’explotació i manteniment de l’obra i les seves instal·lacions.