IDP coordina el primer projecte europeu d’I+D per a desenvolupar els BIM Digital Twins del futur

IDP coordina el primer projecte europeu d’I+D per a desenvolupar els BIM Digital Twins del futur

IDP coordina el projecte d’innovació SPHERE, BIM Digital Twin Platform, finançat per la UE, dins del Programa Marco Horizonte 2020, amb una durada de 4 anys i un pressupost global de 12,83 milions d’euros.

SPHERE té com a objectiu proporcionar una plataforma digital basada en la metodologia BIM, per a la millora i optimització del disseny, construcció i gestió energètica dels edificis, reduint els costos de construcció i el seu impacte mediambiental, alhora que s’incrementa el rendiment energètic global.

El projecte SPHERE engloba dos plans de recerca, innovació i millora: d’una banda, integra els processos sota el concepte BIM Digital Twin, en les seves fases de disseny, construcció i explotació de l’edifici; i per un altre, mitjançant una plataforma formada per una infraestructura subjacent de sistemes TIC basada en la plataforma com a servei (PaaS), que permet la integració de dades, informació i coneixement a gran escala.

El concepte Digital Twin és una base de dades coordinada, que inclou informació d’objectes geomètrics que formen un model virtual sincronitzat amb l’actiu real. L’agermanament d’aquest model d’informació virtual amb la realitat ajuda a la presa de decisions durant la vida útil de l’edifici (fabricació, disseny, construcció, manteniment, operació, rehabilitació i fins i tot demolició).

La plataforma TIC en el núvol SPHERE permet interactuar amb els diferents grups d’interès, durant qualsevol fase de l’actiu, en un model Digital Twin i un conjunt escalable de diferents eines de programari, tals com, eines de simulació de la demanda/rendiment d’energia, sistemes de suport a la presa de decisions i de coaching, BEMs o algorismes de manteniment predictiu habilitats per IoT.

SPHERE, compta amb la participació d’un consorci format per de 19 empreses, organismes i universitats de tota Europa:

 • Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy i CAVERION Suomy Oy a Finlàndia.
 • R2M Solution SRL i DE5 Services Srl a Itàlia.
 • COMSA Instal·lacions i Sistemes Industrials, S. a., Fundació Eurecat, Comet Gesinco S.L., Empresaris Agrupats Internacional i IDP Ingenieria i Architectura Ibèria S.L.O. (coordinador) a Espanya.
 • NEANEX International B.V. a Bèlgica.
 • BASF Construction Solutions GmbH i Ascora GmbH a Alemanya
 • Nederlandse Organisatie Voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO en Països Baixos.
 • OCTOPUSSY Agence pour la Creation et la Diffusion d’Activités Culturelles Artistiques Technologiques Scientifiques a França.
 • EKODENGE Sustainability Engineering Limited a Turquia.
 • CREU Rhomberg GmbH a Àustria.
 • National University of Ireland, Galway, Enerit a Irlanda.
 • VRM Technology en Regne unit.