Houseful celebra la seva tercera Assemblea General a Brussel·les (Bèlgica)

Houseful celebra la seva tercera Assemblea General a Brussel·les (Bèlgica)

El passat 27 i 28 de novembre de 2019 es va celebrar a Brussel·les (Bèlgica) la 3a Assemblea General del projecte HOUSEFUL, emmarcat dins de la convocatòria Industry 2020 in the Circular Economy, del Programa Marc Horitzó 2020 .

El projecte HOUSEFUL està format per un consorci de setze entitats europees que cobreixen un ampli ventall de coneixement i està coordinat pel Centre Tecnològic LEITAT a Terrassa (Espanya). IDP lidera la tasca 4.8 dins del paquet de treball 4 per a la redacció del projecte executiu i obtenció de permisos d’obra per als demostradors 1 i 2, edificis d’habitatges plurifamiliars a Sabadell i Sant Quirze (Barcelona) respectivament.

El projecte proposa un canvi de paradigma innovador cap a una economia circular per al sector de l’habitatge , demostrant la viabilitat d’un servei sistèmic integrat composat per 11 solucions circulars. Aquestes solucions circulars es desenvolupen en 5 àmbits :

  • definició d’un model holístic innovador de serveis integrats, replicable a altres edificis residencials ,
  • enfocament circular en l’ús i fi de vida dels materials de construcció ,
  • tractament eficient i de reutilització de l’ aigua en entorn domèstic ,
  • solucions econòmicament viables i sostenibles per a la gestió dels residus de la construcció,
  • i millora de l’eficiència i estalvi energètic en els edificis mitjançant generació i ús de biogàs a través de la digestió anaeròbica d’aigües negres.

El concepte HOUSEFUL es desenvolupa a gran escala a 4 punts de demostració situats a Àustria i Espanya, adaptant el concepte a diferents escenaris, incloent edificis d’habitatges socials, amb l’objectiu de validar la seva viabilitat tècnica, ambiental, social, econòmica i normativa

Durant d’aquesta tercera assemblea s’han compartit els principals resultats aconseguits fins la data i s’han establert les bases per a elaborar l’estratègia a desenvolupar en les futures activitats, que inclouen diversos mecanismes innovadors per adaptar la metodologia a diferents contextos regionals.