Finalitzen les obres de reurbanització del port de la Savina a Formentera

Finalitzen les obres de reurbanització del port de la Savina a Formentera
Finalitzen les obres de reurbanització per al condicionament dels vials i les zones per als vianants en l’accés al Port de la Savina a Formentera (Illes Balears), promogut per l’Autoritat Portuària de Balears (APB), amb una inversió pròxima als 7 milions d’euros.

L’accés a l’illa de Formentera es produeix de manera exclusiva per vaixell, per la qual cosa el Port de la Savina és un punt de pas de multitud de visitants que viatgen a l’illa.

L’augment progressiu d’usuaris ha generat la necessitat de realitzar actuacions per a optimitzar els fluxos de passatgers i vehicles que accedeixen diàriament, així com millorar els vials i les zones per als vianants dins de la zona de servei per a dotar al port d’unes infraestructures adaptades a les necessitats actuals, més confortables per als seus usuaris i que no siguin únicament àrees de pas, si no que passin a ser espais d’estar, afavorint així el turisme en la zona portuària.

En concret l’actuació ha comprès les següents zones:

  • Zona moll de passatgers
  • Zona de ponent
  • Passeig per als vianants
  • Passeig de la Marina
  • Moll comercial
  • Moll de pescadors

El Grup d’Enginyeria IDP ha realitzat la redacció del projecte bàsic i constructiu per al condicionament del port mitjançant metodologia BIM, consolidant la seva experiència en projectes portuaris, on en l’actualitat està desenvolupant un nombre considerable de projectes nacionals i internacionals.