Celebració de la tercera assemblea general del projecte ACTIV4.0

Celebració de la tercera assemblea general del projecte ACTIV4.0

El passat 31 d’octubre es va celebrar a Barcelona la 3a assemblea general del projecte ACTIV4.0 a l’entorn del IOT Solutions World Congress.

ACTIV4.0. és un projecte col·laboratiu de recerca industrial, desenvolupament experimental i innovació promogut per les Comunitats RIS3CAT (ACCIÓ), que té per objecte la transformació cap a la gestió digital dels actius i processos en instal·lacions i xarxes proveïdores de serveis a través del desenvolupament del nou concepte de “Utilities 4.0”, amb l’objectiu últim de poder oferir un millor servei al client/ciutadà.

IDP ha participat en la presentació, juntament amb l’empresa WorldSensing, dels desenvolupaments fets respecte la plataforma Digital Twin de la planta de GNL de Nedgia S.A. a Gandesa.

En aquesta sessió, es va mostrar la integració de la plataforma GIS de WorldSensing amb dades/assenyalis de IoT geolocalizadas provinents de diferents sensors. Aquests senyals o alarmes estan connectades al model Digital Twin generat per IDP (en el núvol), on es localitza el component en qüestió i es poden treballar aspectes com el manteniment preventiu, veure dades en temps real, etc.

Els següents desenvolupaments a realitzar consisteixen en la integració d’algorismes per al manteniment predictiu (UPC) d’aquests components per a l’optimització del manteniment d’aquestes plantes i la millora de l’operació per a la reducció de potencials accidents, així com els costos operacionals.