PER QUÈ IMPLANTAR BIM A LA TEVA EMPRESA?

PER QUÈ IMPLANTAR BIM A LA TEVA EMPRESA?

La metodologia BIM (Building Information Modelling) ha suposat un canvi de paradigma en el concepte de projecció i gestió d’un projecte. És un salt en l’evolució cap a l’excel·lència i la tecnificació del procés constructiu, assimilable al salt que es va produir amb sistemes CAD (disseny assistit per ordinador) en comparació amb el manual de dibuix amb llapis.

Els avantatges de la realització de projectes integrals en BIM davant de l’enginyeria tradicional radiquen, principalment, en què disposem de la representació geomètrica precisa de tots els components del projecte en un entorn digital, integrat i coherent que ens permet un major control de la informació i la seva posterior explotació en les fases de manteniment i operació.

Sens dubte els beneficis que ens aporta el BIM són múltiples: permet estalvis en costos i temps d’execució, millora detecció d’interferències i errors, millora els processos i permet compartir informació en temps real entre tots els agents que intervenen en el projecte, es compagina amb altres tecnologies, permet la integració amb bases de dades per a la seva explotació en fase de manteniment i operacions, etc.

BIM ha arribat per quedar-se i està guanyant terreny en tots els sectors, sent indispensable per optimitzar la productivitat empresarial i no perdre competitivitat, però implantar la metodologia BIM en el nostre sistema productiu suposa un gran repte i és imprescindible establir una estratègia adaptada a les necessitats de cada empresa.

En IDP treballem el procés d’implementació BIM en quatre fases adaptades a les necessitats i terminis particulars de cada client.

Vols donar el salt al BIM?

T’ajudem implementar amb èxit la metodologia BIM segons les teves necesitats