CIVILCAD IMPLANTA UNA NOVA MILLORA PROPOSADA PER IDP

CIVILCAD IMPLANTA UNA NOVA MILLORA PROPOSADA PER IDP

CivilCAD implanta una nova millora proposada per IDP incorporada al programa en el mòdul d’estreps que millora la definició i gestió tridimensional de l’armat complet.

S’ha incorporat al programa un nou generador de l’armadura que defineix la ubicació tridimensional exacta de cadascuna de les barres d’armadura previstes en l’estructura. Es tenen en compte els recobriments reals, longituds de solapament i ancoratge, radis de doblegat, desdoblaments, etc. L’usuari pot consultar i modificar tota la informació de definició de l’armat. Un visualitzador tridimensional permet conèixer fins a l’últim detall la disposició geomètrica de cada barra d’armadura.

mejora civilcad

Rep les nostres newsletter