5D BIM PER A LA GESTIÓ DELS COSTOS

5D BIM PER A LA GESTIÓ DELS COSTOS

BIM és una eina que revoluciona el sector de la construcció amb estalvis molt significatius al posar en línia tots els actors de l’obra, des de l’arquitecte fins al proveïdor, permetent reduir al mínim els desviaments tant en temps com en costos i ajuda a tenir un model transparent i col·laboratiu més eficient.

En la metodologia BIM els costos estan lligats amb el disseny i l’objectiu és aplicar els mateixos paràmetres de precisió al llarg de tot el procés constructiu, des del disseny fins a l’edificació i posterior manteniment.

Aquest model digital permet la integració del model 3D a la planificació temporal (4D), el cost-pressupost (5D), l’anàlisi energètica i de sostenibilitat (6D) i als sistemes de Facility Management (7D).

El 5D abasta el control de costos i estimació de despeses d’un projecte, està estretament relacionat a millorar la rendibilitat del projecte i és un dels valors afegits més importants que aporta l’ús del BIM. A més el 5D pot gestionar els costos de manera molt més àgil i ràpida que mitjançant la metodologia tradicional 2D i permet re-calcular a mesura que el projecte es desenvolupa obtenint informes continus amb les possibles variants i correccions.

5d-bim-costesEls projectes desenvolupats amb aquest nivell d’informació permeten als agents:

  • Valoracióde diferents propostes de disseny i els seus ajustaments a mesura que el projecte evoluciona.
  • Generarmesuraments de forma automàtica.
  • Mantenir i controlar informació clau del model.
  • Monitorització en temps real dels costios de cada etapa del projecte, des del disseny fins a les fases de projecte d’execució, construcció i explotació i manteniment.
  • Realitzar el seguiment de les inversions en tota l’obra.
  • Eliminació de despeses inesperades.

El Grup d’Enginyeria IDP aposta per l’ús del BIM per gestionar més eficientment els múltiples projectes d’obra nova i reforma que executen simultàniament per tot el món.

IDP ha elaborat uns protocols de treball recopilats al BEP (BIM Execution Pla) perquè els múltiples agents que participen en el projecte desenvolupin les seves models amb l’objectiu indispensable d’obtenir les mesures precises de cadascuna de les obres i ha format a tots aquests agents garantint el correcte modelat dels elements per a posteriorment unificar les diferents disciplines i obtenir un pressupost conjunt i fiable.

Un cop més, el grup IDP demostra la seva implicació en la gestió BIM dels seus projectes, analitzant les necessitats dels seus clients en funció de l’ús BIM que es requereixi.

Rep les nostres newsletter