AUTOMATITZACIÓ DE PROCESSOS MITJANÇANT DYNAMO: PROGRAMACIÓ PER NO PROGRAMADORS

AUTOMATITZACIÓ DE PROCESSOS MITJANÇANT DYNAMO: PROGRAMACIÓ PER NO PROGRAMADORS

Treballant amb Revit, sovint ens enfrontem a tasques repetitives, manuals, durant les quals podem incórrer en errors. Per exemple, canviar el nom totes les habitacions d’un hotel segons la planta en què es troben: les de planta primera començarien per 101, 102, 103 … les de planta segona 201, 202, 203, etc. La situació es complica en haver de distingir entre habitacions pròpiament dites i els seus lavabos, o els espais d’instal·lacions de cada planta …

Una manera d’assegurar que no cometem equivocacions és mitjançant programació. D’aquesta manera aconseguirem que sigui l’ordinador qui faci la “feina bruta”, alliberant temps als tècnics que poden dedicar a tasques de més valor afegit.

IDP-DYNAMO3IDP-DYNAMO2

Però dominar un llenguatge de programació no és una cosa comuna entre els professionals del sector AEC. I d’aquí l’èxit del que anomenem programació visual: un mètode de programació pensat perquè, sense coneixements previs de programació, es puguin desenvolupar rutines per millorar el procés de producció del projecte. Dynamo és una eina de programació visual que s’acobla a Revit per expandir les seves possibilitats.

D’una manera intuïtiva, el dissenyador col·loca en el tauler de Dynamo diferents peces amb funcions específiques, i les va enllaçant unes amb les altres per construir el codi de l’aplicació.

DYNAMO

Sense que l’usuari ho noti, Dynamo estableix connexió amb la base de dades del projecte de Revit, i manipula el mateix seguint les instruccions de l’usuari. També ens permet extreure dades, manipular-los amb altres aplicacions i tornar a introduir-los al projecte Revit.

A IDP fem servir l’aplicació Dynamo per automatitzar processos, contribuint a millorar la qualitat dels projectes i escurçar els terminis de producció.

 

Rep les nostres newsletter