Archive by Author

BIM-IDPCOLAB2

BCF (BIM COLLABORATION FORMAT) PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES BIM EN ENTORNS COL·LABORATIUS

Factors com la internacionalització, la major especialització dels professionals i un augment en la complexitat en el desenvolupament (tant en el disseny com en la construcció), estan exigint a tots els agents implicats fluïdesa en la comunicació i una major col·laboració en els processos. BIM és un habilitador de la comunicació entre agents, i respecte […]