Archive by Author

bim-erp3

INTERFÍCIE BIM PER A LA GESTIÓ DE DADES EN UN ERP (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING)

Un ERP (per les seves sigles en anglès, Enterprise Resource Planning) és un sistema d’informació gerencial que integra i fa servir molts dels negocis associats amb les operacions de producció i dels aspectes de distribució d’una companyia en la producció de béns o serveis. Els sistemes ERP faciliten el seguiment del flux de treball en diversos departaments i redueixen […]

IDP-ESCANEO-LASER

ESCANEIG LÀSER PER A MODELAR EDIFICIS EXISTENTS

La metodologia BIM (Building Information Modeling) està penetrant cada vegada més en el disseny de l’edifici. També està conduint a un augment inevitable de la demanda de models BIM d’edificis existents. Això planteja la pregunta: quin és el mètode més eficaç per modelar els edificis existents? L’escaneig làser sembla ser la solució ideal. Permet la captura ràpida […]

mobile mapping

IDP IMPLEMENTA LA TECNOLOGIA MOBILE MAPPING EN ELS SEUS PROJECTES

El grup d’enginyeria IDP en la seva línia constant d’innovació ha implementat l’ús de la tecnologia mobile mapping en els seus projectes d’enginyeria civil, permetent realitzar mesuraments i obtenir models virtuals amb major precisió i rapidesa El Mobile mapping és el procés de recol·lecció de dades geoespacials amb diferents mètodes com càmeres fotogràfiques, escàners làser, etc… Aquests sistemes es componen d’una matriu […]