Àrees i Projectes

IDP és mundialment reconeguda com a referent en tots els àmbits on treballa tant per al sector públic com el privat, amb més de 8.000 projectes finalitzats amb èxit, abordant amb garanties qualsevol actuació a nivell d’infraestructures del transport, desenvolupament urbà, medi ambient, indústria i logística, edificació i instal·lacions i energia.

Equips multidisciplinaris altament qualificats treballen cada projecte a través de la metodologia BIM amb la màxima atenció en el disseny, la funcionalitat, l’optimització de costos, el respecte al medi ambient, la seguretat en la construcció i la gestió i operació futura.

Infraestructures del transport

MÉS DE 80.000 MILIONS D'EUROS D'INVERSIONS PROJECTADES

IDP acumula una gran experiència en planificació, disseny, construcció, operació i manteniment d'infraestructures de transport, amb més de 80.000 milions d'euros d'inversions projectades.

L'àrea d'infraestructura del transport engloba qualsevol projecte ja siguin carreteres, ferrocarrils, ports i costes, aeroports, així com túnels i estructures associades.

Desenvolupament urbà

MÉS DE 100 MILIONS DE METRES QUADRATS URBANITZATS

IDP és líder global tant en projectes d'urbanització de noves àrees de desenvolupament urbà, com en la remodelació o adequació d'espais urbans ja existents, on en l'actualitat supera els 100.000.000 de metres quadrats urbanitzats.

L'àrea de desenvolupament urbà integra dins del seu àmbit d'actuació projectes d'urbanizacions residencials, parcs logístics, polígons industrials, parcs tecnològics, així com a infraestructura urbana.

Medi ambient

REFERENT MUNDIAL EN SOLUCIONS MEDIAMBIENTALS

IDP és referent mundial en tots els àmbits vinculats a la gestió i tractament dels residus, així com en totes les activitats en el cicle integral de l'aigua amb un objectiu comú com és l'optimització en l'ús dels recursos i les seves aplicacions.

L'àrea de medi ambient desenvolupa projectes dins els àmbits de gestió i tractament de residus, potabilització i abastament, sanejament i depuració, canalitzacions fluvials i autoritzacions ambientals.

Edificació

MÉS DE 40 MILIONS DE METRES QUADRATS EXECUTATS

IDP atesora una experiència superior a 20 anys en el desenvolupament de projectes d'edificació, amb més de 40.000.000 de metres quadrats executats tant en equipaments públics com privats.

L'àrea d'edificació engloba tant projectes d'equipaments educatius i culturals, sanitaris i assistencials, seguretat i protecció civil, esportius i de lleure així com centrares comercials, oficines i edificis singulars.

Indústria i logística

MÉS DE 5.000 PROJECTES AMB REFERÈNCIES A TOTS ELS SECTORS PRODUCTIUS

IDP és una de les principals empreses d'enginyeria especialitzades en desenvolupar serveis d'enginyeria, construcció i consultoria per a projectes de plantes industrials, centres logístics i parcs empresarials, intervenint en més de 5.000 projectes.

A l'àrea d'indústria i logística comptem amb referències a tots els sectors tant de l'automòbil, paperer, fuster, farmacèutic, químic, metal·lúrgic, miner, ciment, oil & gas, alimentari, tèxtil, agroindustrial, etc.

Instal·lacions i energia

ESPECIALISTES EN EL DISSENY DE TOT TIPUS D'INSTAL·LACIONS

IDP té capacitat per a dissenyar qualsevol tipus d'instal·lació per complexa que sigui (electricitat MT i BT, climatització, fred industrial, protecció contra incendis, instrumentació i control, seguretat, renovables, ...) oferint un servei integral que inclou totes les fases des de l'enginyeria de projecte fins a la supervisió monitoritzada de les instal·lacions en funcionament.

A l'àrea d'instal·lacions i energia s'aborden tot tipus d'instal·lacions elèctriques, mecàniques, d'eficiència energètica i sostenibilitat i energies renovables.

LES NOSTRES ACTUACIONS DESTACADES AL MÓN

A continuació, et presentem una mostra significativa i variada d'alguns projectes que destaquem per les seves característiques, dimensió, singularitat i complexitat de cadascuna de les àrees d'actuació.

Fes clic sobre cada país per veure els seus projectes destacats.