ACORD DE COL·LABORACIÓ PER PROJECTES INTERNACIONALS

ACORD DE COL·LABORACIÓ PER PROJECTES INTERNACIONALS

El President de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) Sr. Enric Ticó Buxados i el Soci-Director de IDP Enric Blasco Gómez han signat un acord de col·laboració de prioritat mútua per a la comercialització i execució de projectes internacionals d’enginyeria ferroviària.
Ambdós companyies centraran els esforços en el continent americà i molt especialment en països com Brasil, Estats Units, Xile, Colòmbia, Perú i Argentina.

La col·laboració s’estableix en el marc de les seves especialitats, FGC aportant la seva experiència en temes relacionats amb l’operació i el manteniment, i IDP aportant el  seu coneixement en projectes d’enginyeria ferroviària.

En concret la tipologia de projectes a col·laborar seran:

– redacció de projectes bàsics i constructius de línies i sistemes ferroviaris de ferrocarrils interurbans, regionals o rodalies;
– direccions d’obra i assistències tècniques de línies ferroviàries interurbanes, regionals o rodalies;
– i estudis tècnics i treballs de consultoria especialitzada en l’àmbit ferroviari (estudis de viabilitat, plans d’operació i manteniment, etc…).

L’acord té una durada inicial de 2 anys, essent un pas important en la col·laboració d’ambdues companyies.
Blog-FGC2

Rep les nostres newsletter